Михайловская ул., д. 1

59.936219, 30.330575 (OpenStreetMap, Google Maps, Yandex Maps)

Квадратная табличка на стене слева от входа
Сумма цифр на табличке

Отгадка

1248-1950

Ответ: 30

30

Статистика взятия: 189/203 (93%).