Category 

Full name City Team number and name Start time
Зульфия Асылова
Ufa   103 «Привет, Уфа!» 09:06
Элина Ванесян
Ufa   111 «Охотники за привидениями» 09:22
Юлия Гальянова
Ufa   121 «Провал» 09:42
Юля Кочеткова
Ufa   120 «Морфеев узел» 09:40
Алина Абдрахимова
Ufa   100 «Фарм котики» 09:00
Вероника Загитова
Ufa   123 «8БИТ» 09:46
Владимир Захаров
Yekaterinburg   101 «laborer» 09:02
Артём Саймуков
Ufa   102 «Альфа» 09:04
Ольга Самойлова
Ufa   122 «Охотники за удачей» 09:44
Айгуль Япаева
Ufa   110 «zoomzoom» 09:20
1 1
Ufa   120 «Морфеев узел» 09:40
1 1
Ufa   120 «Морфеев узел» 09:40
1 1
Ufa   120 «Морфеев узел» 09:40
1 1
Ufa   107 «Стронг Кроссфит» 09:14
1 1
Ufa   107 «Стронг Кроссфит» 09:14
1 1
Ufa   107 «Стронг Кроссфит» 09:14
1 1
Ufa   103 «Привет, Уфа!» 09:06
1 1
Ufa   103 «Привет, Уфа!» 09:06
1 1
Ufa   103 «Привет, Уфа!» 09:06
Юля Абрамова
Ufa   100 «Фарм котики» 09:00
Тагир Валеев
Ufa   123 «8БИТ» 09:46
Ирина Валеева
Ufa   123 «8БИТ» 09:46
Кирилл Валыгин
Ufa   122 «Охотники за удачей» 09:44
Лейсан Галимова
Ufa   102 «Альфа» 09:04
Семен Григорьев
Ufa   111 «Охотники за привидениями» 09:22
Ольга Заболотная
Ufa   111 «Охотники за привидениями» 09:22
Булат Загитов
Ufa   123 «8БИТ» 09:46
Ирина Леонтьева
Ufa   111 «Охотники за привидениями» 09:22
Валентин Макеев
Ufa   121 «Провал» 09:42
Дарья Монашева
Ufa   102 «Альфа» 09:04
Алина Нутфулина
Ufa   101 «laborer» 09:02
Азамат Садвакасов
Ufa   102 «Альфа» 09:04
Лилия Ситдикова
Ufa   121 «Провал» 09:42
Марина Хурсан
Ufa   110 «zoomzoom» 09:20
Team number Start time Team name Team members
100 09:00 Фарм котики

100

Юля Абрамова

Ufa

101 09:02 laborer

101

Алина Нутфулина

Ufa

102 09:04 Альфа

102

Лейсан Галимова

Ufa

Дарья Монашева

Ufa

Азамат Садвакасов

Ufa

103 09:06 Привет, Уфа!

103

1 1

Ufa

1 1

Ufa

1 1

Ufa

107 09:14 Стронг Кроссфит

107

1 1

Ufa

1 1

Ufa

1 1

Ufa

110 09:20 zoomzoom

110

Марина Хурсан

Ufa

111 09:22 Охотники за привидениями

111

Семен Григорьев

Ufa

Ольга Заболотная

Ufa

Ирина Леонтьева

Ufa

120 09:40 Морфеев узел

120

1 1

Ufa

1 1

Ufa

1 1

Ufa

121 09:42 Провал

121

Валентин Макеев

Ufa

Лилия Ситдикова

Ufa

122 09:44 Охотники за удачей

122

Кирилл Валыгин

Ufa

123 09:46 8БИТ

123

Тагир Валеев

Ufa

Ирина Валеева

Ufa

Булат Загитов

Ufa