Головна  >  Правила  >  Правила ru   en

Правила змагань з міського орієнтування проекту «Бегущий Город»

Версія від о1.о6.о9

Зміст

Загальні положення

 1. Команди і учасники
 2. Категорії
 3. Заявки и внески
 4. Необхідне спорядження
 5. Реєстрація і старт
 6. Документи і атрибутика
 7. Пересування містом
 8. Маршруті і контрольні пункти (КП)
 9. Порядок фінішу
 10. Підрахунок результатів

Загальні положення

Цей документ є загальними Правилами для всіх змагань з міського орієнтування, що проводяться в рамках проекту «Бегущий город».

Для кожних конкретних змагань Правила доповнюються Програмою змагань, що описує окремі умови проведення даних змагань.

1. Команди і учасники

1.1 Змагання з міського орієнтування - командні змагання з орієнтування з елементами краєзнавства в умовах міського середовища.

1.2 Припустима мінімальна і максимальна кількість учасників у командах встановлюється Програмою змагань. Такі команди змагаються на рівних правах.

1.3 Можлива участь команд з меншою кількістю учасників, якщо у Програмі змагань прямо не зазначено протилежне. Такі команди виступають в змаганнях поза загальним заліком.

1.4 Особи у віці до 14 років можуть брати участь лише за наявності в одній команді з ними учасника віком від 18 років (за умови, що учасник віком від 18 років є батьком, родичем або опікуном, або за умови наявності письмового дозволу батьків на участь у змаганнях у супроводі цієї особи).

1.5 Мінімальний вік учасників при використанні велосипеда і роликових ковзанів — 16 років.

1.6 Програмою змагань можуть бути встановлені додаткові вимоги до складу команд у тій чи іншій категорії.

1.7 Організатори змагань залишають за собою право відмовити будь-якій особі в участі у будь-якій категорії без пояснення причин.

1.8 Учасники змагань зобов'язані виконувати Правила змагань, вказівки оргкомітету і суддів.

1.9 Організатори не несуть відповідальності за події, що відбулися з учасниками з вини самих учасників або третіх осіб.

2. Категорії

2.1 Змагання проводяться у кількох категоріях.

2.2 Набір категорій для конкретних змагань визначається Програмою даних змагань.

2.3 Опис категорії включає наступні умови:

2.4 Опис будь-якої категорії в Програмі змагань може бути поданий у явному вигляді, або відсилати до опису однієї з типових (традиційних) категорій, наведеному в п.2.8 цих Правил.

2.5 У рамках будь-якої категорії Програмою змагань може бути передбачено декілька заліків.

2.6 Умови поділу категорії на заліки і особливості заліків описуються Програмою змагань у явному вигляді.

2.7 При поділі категорії на заліки прийом заявок і підрахунок результатів здійснюється окремо для кожного з передбачених заліків.

2.8. Типові (традиційні) категорії змагань:

2.8.1 "Атлант/Янгол, "Транспортна":

 • Припустиме пересування містом пішки (кроком або бігом) з використанням громадського транспорту.
 • Заборонене використання особистого і комерційного транспорту.
 • Враховується час подолання дистанції.

2.8.2 "Вершник", "Велосипедна":

 • Припустиме пересування містом на велосипеді або пішки (кроком або бігом).
 • Заборонене використання будь-яких інших видів транспорту.
 • Враховується час подолання дистанції.

2.8.3 "Лев", "Прогулянка":

 • Припустиме пересування містом кроком.
 • Заборонене використання будь-яких видів транспорту і переміщення бігом.
 • Не враховується час подолання дистанції.

2.8.4 "Ролер":

 • Припустиме пересування містом на роликових ковзанах або пішки (кроком або бігом).
 • Заборонене використання будь-яких інших видів транспорту, а також буксирування, використання лижних палиць і аналогічних допоміжних засобів.
 • Враховується час подолання дистанції.

2.8.5 "Броньовик", "Без Обмежень"

 • Припустиме пересування містом пішки (кроком або бігом) і з використанням будь-якого транспорту.
 • Враховується час подолання дистанції.

2.8.6 "Сфінкс", "Загадкова":

 • Припустиме пересування містом пішки (кроком або бігом) із використанням громадського транспорту.
 • Заборонене використання особистого і комерційного транспорту.
 • Враховується час подолання дистанції.
 • Все КП задані у вигляді загадок.

2.8.7 "Грифон", "Бігова":

 • Припустиме пересування містом пішки (кроком або бігом).
 • Використання будь-якого транспорту заборонено.
 • Враховується час подолання дистанції.

3. Заявки і внески

3.1 Попередня заявка подається через форму на сайті змагань, адреса якої вказується у Програмі змагань.

3.2 При поданні попередньої заявки вказуються:

3.3 Термін прийняття, оплати і активації попередніх заявок, а також розмір і порядок оплати стартових внесків визначаються Програмою змагань. Попередні заявки, не оплачені і не активовані у строки, вказані у Програмі змагань, анулюються.

3.4 Команда, що подала попередню заявку через форму на сайті, може змінити дані своєї заявки з моменту прийому заявки до моменту закінчення 48 годин після закриття змагань. Зміна даних заявки проводиться через форму редагування на сайті змагань.

3.5 До моменту активації в заявці повинні бути вказані:

3.6 Відповідальність за повноту і достовірність вказаних в заявці даних покладається на команду. Команда, учасники якої вказали про себе некоректні або явно помилкові дані може бути видалена зі списку команд незалежно від активації, або не виведена на старт, або знята зі змагань. Оцінку коректності заповнення заявки організатори залишають за собою.

3.7 Стартовий номер і час старту команди видаються після активації заявки. Час старту вибирається випадковим чином. Команда може вказати бажаний інтервал часу, проте видача стартового часу у вказаному інтервалі не гарантується. Час старту вказується за місцевим часом території проведення змагань.

3.8 Існує початкове обмеження (ліміт) на кількість команд в кожній категорії (заліку). Значення лімітів встановлені з урахуванням середнього часу подолання дистанції так, щоб команда, що стартувала в кінці стартового інтервалу своєї категорії, мала нагоду пройти всю трасу до закриття фінішу. По вичерпанні ліміту прийом заявок у даній категорії (заліку) припиняється до появи вільних місць.

3.9 Поява вільних місць в категорії (заліку) можливо у тому числі за рахунок розширення ліміту заявок і відкриття додаткових стартових інтервалів. При старті в додатковому інтервалі можливість подолання траси до закриття фінішу не гарантується. Активація заявки після розширення ліміту стартового інтервалу вважається свідомим визнанням командою потенційно невигідних умов участі.

3.10 Обробка запитів, пов'язаних з роботою системи прийому, активації і редагування попередніх заявок, здійснюється службою технічної підтримки. Запитом вважається електронний лист, відправлений на адресу оргкомітету змагань, вказану в Програмі змагань, в якому містяться дані, що дозволяють однозначно ідентифікувати команду: номер команди або е-мейл (для неактивованих заявок). За замовчуванням запити обробляються у порядку їх надходження. При обробці запитів служба технічної підтримки не несе відповідальності за працездатність поштових сервісів третіх осіб.

3.11 Заявка може бути поданий безпосередньо на реєстрації в день змагань за наявності вільних місць в бажаній категорії (заліку). Час подачі заявок на реєстрації може бути обмежений Програмою змагань.

3.12 Стартовий внесок може бути повернено в наступних виняткових випадках:

У вказаних випадках внесок повертається учасникам команди у день змагань, за подання документа, що засвідчує особу.

3.13 У будь-яких випадках, окрім перерахованих у п.3.12, сплачений стартовий внесок поверненню не підлягає.

4. Необхідне спорядження

4.1 Учасники всіх категорій зобов'язані мати при собі:

4.2 Наполегливо рекомендується мати з собою:

4.3 Особливі вимоги до спорядження при використанні певних засобів пересування:

4.4 Програмою змагань можуть бути встановлений додаткові вимоги до спорядження учасників.

4.5 Всім вказаним вище спорядженням учасники забезпечують себе самостійно.

5. Реєстрація і старт

5.1 Місця і час початку реєстрації і стартів в кожній категорії вказуються у програмі змагань. Час початку реєстрації і стартів вказується за місцевим часом території проведення змагань.

5.2 Команди однієї категорії стартують окремо, з інтервалом, встановленим в програмі змагань.

5.3 Для своєчасного проходження реєстрації і передстартового контролю учасникам слід приходити на передстартову реєстрацію за 30 хвилин до стартового часу команди. Відповідальність за своєчасний старт покладається на команду.

5.4 На реєстрації учасники подають необхідні документи (документи, що засвідчують особи учасників команди, а також інші документи, якщо їх необхідність встановлена Програмою змагань, відповідно до п. 4.4 цих Правил) і одержують комплект стартових матеріалів.

5.5 Команда, що спізнилася до старту, випускається на дистанцію поза чергою, при цьому час подолання траси відраховується від формального часу старту. За бажанням заявку команди, що спізнилася, може бути анульовано і прийнято знову на загальних підставах, як таку, що подана на старті.

5.6 Учасникам, що використовують особисті авто- і мототранспортні засоби, слід залишити їх на відстані не менше 50 м від лінії старту, або в спеціальній зоні, вказаній організаторами в Програмі змагань або безпосередньо на місці.

5.7 При недотриманні учасниками вимог пп. 1.8, 4.1, 4.3, 5.4, 5.6, 6.4, 6.5 цих Правил команда на старт не випускається.

6. Документи і атрибутика

6.1 Кожна команда одержує один комплект стартових матеріалів.

6.2 В комплект стартових матеріалів входять:

6.3 Маршрутна книжка є основним документом команди. Маршрутна книжка повинна знаходитися у команди протягом всього часу подолання дистанції, до передачі її судді на фініші змагань. У разі втрати маршрутної книжки команда вважається такою, що зійшла зі змагань.

6.4 Бейдж необхідно закріпити на одязі або спорядженні учасника так, щоб він був добре помітний протягом всього часу знаходження команди на трасі змагань. Бейдж із номером команди подається учасником на вимогу суддів.

6.5. За наявності додаткових стартових матеріалів їх слід використовувати відповідно до Програми змагань і вказівок організаторів.

7. Переміщення містом

7.1 Учасники змагань переміщаються містом на загальних підставах, дотримуючись Правил дорожнього руху і підпорядковуючись всім законам і підзаконним нормативним актам, що діють на території проведення змагань, вказаній в Програмі змагань. Особливі умови для учасників змагань не створюються.

7.2 Порядок пересування містом в окремих категоріях визначається Програмою змагань. Від моменту старту до моменту фінішу або залишення дистанції учасники переміщаються містом, використовуючи тільки ті способи переміщення, які є допустимими для їх категорії.

7.3 У випадку коли порядок пересування в якій-небудь категорії передбачає використання громадського транспорту, під громадським транспортом розуміється пасажирський транспорт, що курсує по певному маршруту і здійснюючий перевезення громадян на загальних підставах: автобуси, тролейбуси, трамваї, маршрутні таксі, приміські електропоїзди, метрополітен, фунікулери, річкові трамваї і т.п. Програмою змагань можуть накладатися обмеження на використання конкретних видів громадського транспорту.

7.4 Учасникам дозволено користуватися будь-якими картами міста (схемами, атласами і т. д.), довідковими матеріалами, а також будь-якими навігаційними приладами.

7.5 Якщо команда зійшла з траси у повному складі, учасники повинні повідомити про це організаторів.

7.6 Якщо зійшли один або декілька учасників команди, ті, що залишилися, можуть продовжити участь у змаганнях поза загальним заліком. Вихід учасника (учасників) повинен бути відзначений суддею в маршрутній книжці команди.

7.7 Команда знімається зі змагань суддями при порушенні хоча б одним з її учасників п. 4.3 або п. 7.1 цих Правил.

8. Маршрути і контрольні пункти (КП)

8.1 Маршрути змагань складаються з певної кількості контрольних пунктів (КП).

8.2 КП встановлюються у різних загальнодоступних місцях на території проведення змагань.

8.3 Порядок подолання маршрутів визначається схемою побудови маршрутів, вказаною у Програмі змагань.

8.4 У змаганнях використовуються наступні схеми побудови маршрутів:

8.4.1 «Етапна схема»: маршрут розділений на декілька етапів (ділянок), легенди КП видаються поетапно, все КП етапу потрібно взяти для отримання легенд КП наступного етапу. Порядок взяття КП всередині етапу довільний, порядок проходження етапів чітко визначений.

8.4.2 «Безетапна схема»: на старті видаються легенди певної кількості КП, на деяких КП можуть бути видані додаткові легенди. Порядок взяття КП довільний.

8.4.3 Також Програмою змагань можуть бути визначений інші схеми побудови маршрутів.

8.5. За будь-якої схеми організації маршрутів можуть існувати бонусні (додаткові) КП, які можуть бути взяті командою у будь-який момент подолання траси.

8.6 Деякі КП можуть мати обмежений час роботи. Кожний такий випадок спеціально уточнюється у легенді даного КП.

8.7 Виданий команді опис КП (легенда КП) включає:

8.7.1 Опис місця розташування об'єкта, на якому встановлений КП. Залежно від типу КП може бути сформульований у явному вигляді або заданий у вигляді загадки. Ступінь подробиці опису залежить від типу і місця розташування КП.

8.7.2 Завдання, що вказує, якого роду інформацію треба отримати у вказаному місці. Можливі наступні варіанти завдання:

 • «Підпис судді». Вимагається отримати підпис судді, що знаходиться на КП.
 • «Знак.» Вимагається замалювати знак - графічне зображення, встановлене суддями у вказаному місці.
 • Будь-яка інформація, спочатку присутня у вказаному місці.: фрагмент напису, властивість якогось об'єкту, кількість якихось об'єктів, і т.п. Необхідно занести у маршрутну книжку вказану у завданні інформацію, або відповідь на сформульоване у завданні питання.

8.8 Завдання КП, що припускають пошук інформації на місці, не можуть мати правильних відповідей типу «нуль», «відсутній», «нічого» і ним подібних.

8.9 Для ідентифікації на місцевості КП із завданням типу «знак» поряд із знаком зображається традиційний для змагань по орієнтуванню спеціальний символ Призма - квадрат, діагонально розділений на червоний і білий трикутники (т.з. «призма»). Для КП, опис яких заданий у вигляді загадки, з тією ж метою використовується інший символ призма для Сфинксов - квадрат, розділений по обох діагоналях на дві пари трикутників.

8.10 У ряді випадків "призмою" можуть бути відзначений і КП іншого типу, що обмовляється окремо в легенді кожного такого КП, або указується в Програмі змагань.

8.11 Будь-яке завдання, наведене в легенді етапу, може бути в процесі змагань замінене на завдання «Підпис судді» без попередження. В цьому випадку судді розташовуються поряд з позначеним в легенді КП і розміщують на видному місці «призму».

8.12 Взяттям КП вважається досягнення командою у повному складі вказаного в легенді місця, знаходження сформульованої в завданні інформації і занесення її у маршрутну книжку. Також в маршрутну книжку заноситься час взяття КП.

8.13 Обов'язково одночасна особиста присутність всіх членів команди при взятті кожного КП. На будь-якому КП можливий суддівський контроль складу команди. Також у будь-який момент подолання дистанції суддя на трасі може зажадати від команди зібратися у повному складі. Час збирання не повинен перевищувати 5 хвилин. Время сбора не должно превышать 5 минут.

8.14 При використанні командою громадського транспорту при проходженні маршруту у маршрутних книжках відмічаються ділянки траси, які команда подолала на громадському транспорті (час і місце посадки, час і місце висадки, номер маршруту ГТ); рекомендується також відзначати бортовий або державний реєстраційний номер транспортного засобу. За відсутності в маршрутній книжці відміток про транспорт, що використовується, можливі спірні ситуації можуть трактуватися суддями не на користь команди.

8.15 Заборонена дистанційна передача будь-якої інформації про знаходження КП і маршрути змагань іншим командам.

9. Порядок фінішу

9.1 Місце фінішу команд в кожній категорії вказується у Програмі змагань.

9.2 Фініш команди зараховується після прибуття у фінішний коридор всіх учасників команди і здачі маршрутної книжки.

9.3 Час фінішу фіксується з точністю до хвилини.

9.4 Заборонене знаходження учасників у фінішному коридорі довше за необхідний час, а також створення будь-яких інших перешкод іншим командам, що фінішують.

9.5 Учасникам, що використовують особисті авто- і мототранспортні засоби, слід залишити їх на відстані не менше 50 м від лінії фінішу, або в спеціальній зоні, вказаній організаторами в Програмі змагань або безпосередньо на місці.

9.6 Час закриття траси змагань визначається Програмою змагань. Час закриття траси вказується за місцевим часом території проведення змагань.

9.7 Команди, що спізнилися на фініш, вважаються такими, що зійшли зі змагань.

10. Підрахунок результатів

10.1 Результати підраховуються окремо для кожного заліку кожної категорії.

10.2 Основним критерієм при підрахунку результатів є кількість взятих КП, окрім бонусних.

10.3 Єдиним достовірним критерієм взяття КП є запис в маршрутній книжці, що містить правильну відповідь на завдання, сформульоване у легенді КП.

10.4 При рівній кількості взятих КП, кращим вважається результат команди, що витратила менше часу на подолання дистанції, якщо у визначенні категорії не обумовлене протилежне.

10.5 Взяття бонусного КП дає команді призовий час (бонус), що віднімається з часу подолання дистанції. Розмір бонуса призначається окремо для кожного бонусного КП. Розміри бонусів вказуються у документації, що видається команді в процесі змагань.

10.6 За рішенням головного судді результати команди можуть розглядатися поза загальним заліком. Підставою для виведення команди із заліку може бути порушення командою пп. 7.2, 8.14 цих Правил.

10.7 За рішенням головного судді команду може бути дискваліфіковано. Підставою для дискваліфікації є порушення командою пп. 1.8, 4.3, 5.6, 6.4, 7.1, 7.2, 8.13, 8.14, 9.4, 9.5 цих Правил.

10.8 За рішенням головного судді, у випадках порушень, що не призвели до дискваліфікації, команда може отримати штрафний час від 10 до 60 хвилин.

10.9 Попередні результати публікуються на сайті змагань протягом 3 діб після завершення змагань.

10.10 Претензії (апеляції) по результатах приймаються протягом 48 годин після публікації попередніх результатів.

10.11 Терміни публікації результатів і подання апеляцій можуть бути змінений Програмою змагань.

10.12 Апеляція може бути подана виключно у вигляді електронного листа на адресу оргкомітету, вказану в Програмі змагань. Обов'язкова умова оформлення апеляції - вказівка номера команди у темі і тілі повідомлення. Претензії, що поступили по інших каналах, або не оформлені вказаним чином, розглядатися суддями не будуть.

10.13 Рішення головного судді змагань, прийняті за наслідками розгляду апеляцій, є остаточними і не можуть бути оскаржені.

10.14 Результати вважаються остаточними після оголошення їх такими на сайті змагань.