Змагання відбулись  5 червня 2021 г.

The results are considered final.

Совместно с:

За підтримки: