Категорія 

Ім’я та прізвище Місто Номер і назва команди Час старту
Олег Ассовский
Москва   401 «Soxy team - boys» 09:02
Александр Копелевич
Санкт-Петербург   459 «Mini-Любители Петербурга» 10:58
Хельдис Лялькина
Москва   432 «Мать и дитя» 10:04
Мария Миневич
Москва   445 «МашаСаша» 10:30
Лариса Павловская
Москва   440 «Процесс важнее результата» 10:20
Алексей Рязанов
Москва   430 «Енотики Интернетика» 10:00
Маша Стекольщикова
Москва   456 «стекляшки» 10:52
Анна Яночкина
Москва   434 «Яночкины» 10:08
Alexey Kovaliov
Москва   458 «БелаМява» 10:56
Victor Rudov
Москва   451 «Кенгурята» 10:42
Вадим Амеличев
Москва   454 «Снитч» 10:48
Ксения Анненкова
Москва   448 «Скорпионы» 10:36
Анна Бабушкина
Москва   400 «Зок-рыба» 09:00
Ольга Балашова
Москва   415 «Слонопотамы» 09:30
Андрей Вихров
Москва   447 «Ходики» 10:34
Мария Еленик
Москва   402 «БегиМотики» 09:04
Ксения Ковалева
Москва   450 «Москвичи» 10:40
Галина Кухтенкова
Москва   429 «Лосята» 10:06
Александр Огурцов
Москва   453 «МаксУля» 10:46
Наташа Осокина
Москва   431 «Детская площадка» 10:02
Алексей Плешков
Москва   452 «Сырники» 10:44
Алина Попова
Москва   449 «младшие нюх-нюхи» 10:38
Анна Ракова
Москва   457 «Стрела» 10:54
Анна Рязанова
Москва   430 «Енотики Интернетика» 10:00
Лена Сотникова
Санкт-Петербург   433 «Крылатый Хык» 10:06
Наталия Трам
Москва   455 «Летучий Голодранец» 10:50
Илья Амеличев
Москва   454 «Снитч» 10:48
Константин Амеличев
Москва   454 «Снитч» 10:48
Варвара Амеличева
Москва   454 «Снитч» 10:48
Сергей Анненков
Москва   448 «Скорпионы» 10:36
Илья Ассовский
Москва   401 «Soxy team - boys» 09:02
Кирилл Ассовский
Москва   401 «Soxy team - boys» 09:02
Соня Бабушкина
Москва   400 «Зок-рыба» 09:00
Анюта Балашова
Москва   415 «Слонопотамы» 09:30
Андрей Бонвеч
Москва   425 «Птица Говорун» 09:50
Анна Бонвеч
Москва   425 «Птица Говорун» 09:50
Елена Бонвеч
Москва   425 «Птица Говорун» 09:50
Антон Вихров
Москва   447 «Ходики» 10:34
Григорий Вихров
Москва   447 «Ходики» 10:34
Екатерина Вихрова
Москва   447 «Ходики» 10:34
Александр Горбунов
Москва   432 «Мать и дитя» 10:04
Илья Еленик
Москва   402 «БегиМотики» 09:04
Костя Еленик
Москва   402 «БегиМотики» 09:04
Таня Еленик
Москва   402 «БегиМотики» 09:04
Дима Иванов
Санкт-Петербург   425 «Птица Говорун» 09:50
Мария Кац
Москва   449 «младшие нюх-нюхи» 10:38
Михаил Кац
Москва   449 «младшие нюх-нюхи» 10:38
Саша Кашперская
Москва   455 «Летучий Голодранец» 10:50
Андрей Ковалев
Москва   450 «Москвичи» 10:40
Василиса Ковалева
Москва   458 «БелаМява» 10:56
Майя Ковалева
Москва   458 «БелаМява» 10:56
Стася Ковалева
Москва   450 «Москвичи» 10:40
Ярослава Ковалева
Москва   458 «БелаМява» 10:56
Ксеня Кузнецова
Москва   455 «Летучий Голодранец» 10:50
Карина Кухтенкова
Москва   429 «Лосята» 10:06
Оля Легезо
Москва   455 «Летучий Голодранец» 10:50
Ульяна Лобанова
Москва   453 «МаксУля» 10:46
Саша Миневич
Москва   445 «МашаСаша» 10:30
Вячеслав Нечпал
Москва   432 «Мать и дитя» 10:04
Мария Огурцова
Москва   453 «МаксУля» 10:46
Александр Павловский
Москва   440 «Процесс важнее результата» 10:20
Василий Плешков
Москва   449 «младшие нюх-нюхи» 10:38
Елена Плешкова
Москва   452 «Сырники» 10:44
Вика Поликарпова
Москва   431 «Детская площадка» 10:02
Женя Ракова
Москва   457 «Стрела» 10:54
Владислав Рудов
Москва   451 «Кенгурята» 10:42
Наталья Рудова
Москва   451 «Кенгурята» 10:42
Даниил Рязанов
Москва   430 «Енотики Интернетика» 10:00
Екатерина Соловьева
Москва   432 «Мать и дитя» 10:04
Саша Сотникова
Санкт-Петербург   433 «Крылатый Хык» 10:06
Ваня Стекольщиков
Москва   456 «стекляшки» 10:52
Вася Стекольщиков
Москва   456 «стекляшки» 10:52
Олег Стекольщиков
Москва   456 «стекляшки» 10:52
Артём Степанов
Санкт-Петербург   459 «Mini-Любители Петербурга» 10:58
Максим Тимохин
Москва   453 «МаксУля» 10:46
Лера Топоркова
Москва   457 «Стрела» 10:54
Светлана Топоркова
Москва   457 «Стрела» 10:54
Александр Филиппов
Москва   401 «Soxy team - boys» 09:02
Никита Хрущев
Москва   448 «Скорпионы» 10:36
Марина Хрущева
Москва   448 «Скорпионы» 10:36
Кирилл Яночкин
Москва   434 «Яночкины» 10:08
Саша Яночкин
Москва   434 «Яночкины» 10:08
Ксения Яночкина
Москва   434 «Яночкины» 10:08
Номер команди Час старту Назва команди Учасники команди
400 09:00 Зок-рыба

400

Соня Бабушкина

Москва

401 09:02 Soxy team - boys

401

Илья Ассовский

Москва

Кирилл Ассовский

Москва

Александр Филиппов

Москва

402 09:04 БегиМотики

402

Илья Еленик

Москва

Костя Еленик

Москва

Таня Еленик

Москва

415 09:30 Слонопотамы

415

Анюта Балашова

Москва

425 09:50 Птица Говорун

425

Андрей Бонвеч

Москва

Анна Бонвеч

Москва

Елена Бонвеч

Москва

Дима Иванов

Санкт-Петербург

429 10:06 Лосята

429

Карина Кухтенкова

Москва

430 10:00 Енотики Интернетика

430

Даниил Рязанов

Москва

431 10:02 Детская площадка

431

Вика Поликарпова

Москва

432 10:04 Мать и дитя

432

Александр Горбунов

Москва

Вячеслав Нечпал

Москва

Екатерина Соловьева

Москва

433 10:06 Крылатый Хык

433

Лена Сотникова

Санкт-Петербург

Саша Сотникова

Санкт-Петербург

434 10:08 Яночкины

434

Кирилл Яночкин

Москва

Саша Яночкин

Москва

Ксения Яночкина

Москва

440 10:20 Процесс важнее результата

440

Александр Павловский

Москва

445 10:30 МашаСаша

445

Саша Миневич

Москва

447 10:34 Ходики

447

Антон Вихров

Москва

Григорий Вихров

Москва

Екатерина Вихрова

Москва

448 10:36 Скорпионы

448

Сергей Анненков

Москва

Никита Хрущев

Москва

Марина Хрущева

Москва

449 10:38 младшие нюх-нюхи

449

Мария Кац

Москва

Михаил Кац

Москва

Василий Плешков

Москва

450 10:40 Москвичи

450

Андрей Ковалев

Москва

Стася Ковалева

Москва

451 10:42 Кенгурята

451

Victor Rudov

Москва

Владислав Рудов

Москва

Наталья Рудова

Москва

452 10:44 Сырники

452

Елена Плешкова

Москва

453 10:46 МаксУля

453

Ульяна Лобанова

Москва

Мария Огурцова

Москва

Максим Тимохин

Москва

454 10:48 Снитч

454

Илья Амеличев

Москва

Константин Амеличев

Москва

Варвара Амеличева

Москва

455 10:50 Летучий Голодранец

455

Саша Кашперская

Москва

Ксеня Кузнецова

Москва

Оля Легезо

Москва

456 10:52 стекляшки

456

Ваня Стекольщиков

Москва

Вася Стекольщиков

Москва

Олег Стекольщиков

Москва

457 10:54 Стрела

457

Анна Ракова

Москва

Женя Ракова

Москва

Лера Топоркова

Москва

Светлана Топоркова

Москва

458 10:56 БелаМява

458

Alexey Kovaliov

Москва

Василиса Ковалева

Москва

Майя Ковалева

Москва

Ярослава Ковалева

Москва

459 10:58 Mini-Любители Петербурга
Александр Копелевич

Санкт-Петербург

Артём Степанов

Санкт-Петербург