Mājas  >  Noteikumi  >  Pieteikšanās noteikumi en     ru

Pieteikšanās noteikumi

Versija no 30.11.2017.

1. Iepriekšpieteikums tiek iesniegts, izmantojot formu spēles mājaslapā (adrese ir norādīta spēles Programmā).

2. Iepriekšpieteikumu pieņemšanas, apmaksas (un aktivācijas) termiņi, kā arī starta iemaksas kārtība tiek norādīti spēles Programmā. Iepriekšpieteikumi, kuri nebija apmaksāti (un aktivēti) laikā, kas norādīts spēles Programmā, tiek anulēti.

3. Lai veiktu iepriekšējo pieteikšanos, nepieciešams izveidot dalībnieka profilu mājaslapā. Pieteikumu skaits, kuru iesniegšanai tiek izmantots viens profils, nav ierobežots.

4. Iesniedzot iepriekšpieteikumu, jānorāda:
vēlamā kategorija (ja ir pieejamas dažādas dalībnieku kategorijas);
komandas nosaukums;
kontakttālrunis (kas būs aktuāls spēles dienā);
dalībnieku personas dati (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsēta).

5. Komanda, kas ir iesniegusi iepriekšpieteikumu, izmantojot formu mājaslapā, var mainīt sava pieteikuma datus. Datus var mainīt, izmantojot rediģēšanas formu mājaslapā.

6. Komanda ir atbildīga par pieteikumā sniegto datu pilnību un uzticamību. Komanda, kuras dalībnieki norādīja par sevi nekorektu vai nepatiesu informāciju, var tikt dzēsta no komandu saraksta (dalības maksa netiek atgriezta, sk. p. 11) vai nepielaista pie starta, vai diskvalificēta. Organizatori ir tiesīgi novertēt pieteikuma korektumu.

7. Pēc pieteikuma apmaksas (aktivēšanas) komandai tiek piešķirts starta numurs un tiek noteikts tās starta laiks. Komanda var norādīt vēlamo laika intervālu, tomēr starta laika noteikšana vēlamajā intervālā nav garantēta. Starta laiks atbilst sacensību rīkošanas teritorijas vietējam laikam.

8. Katrā kategorijā ir komandu skaita ierobežojums (limits). Limits ir noteikts saskaņā ar vidējo distances veikšanas laiku tā, lai komandai, kura startē savas kategorijas starta intervāla beigās, būtu iespēja noiet visu trasi līdz finiša slēgšanai. Kad limits ir sasniegts, pieteikumu pieņemšana tiek pārtraukta, līdz parādās brīvas vietas.

9. Pieprasījumus, kas ir saistīti ar iepriekšpieteikumu pieņemšanas, aktivācijas un rediģēšanas sistēmas darbību, apstrādā tehniskā atbalsta komanda. Par pieprāsījumu tiek uzskatīta Organizatoriem nosūtīta e-vēstule (Organizatoru e-pasta adrese ir norādīta spēles Programmā). Vēstulē jānorāda dati, kas ļauj viennozīmīgi identificēt komandu, — komandas numurs vai nosaukums (neaktivētiem pieteikumiem). Pēc noklusējuma pieprāsījumi tiek apstrādāti to saņemšanas secībā. Apstrādājot pieprasījumus, tehniskā atbalsta komanda nav atbildīga par trešo personu pasta servisu darbspēju.

10. Pieteikumu var iesniegt reģistrācijas laikā sacensību dienā, ja vēlamajā kategorijā ir pieejamas brīvas vietas. Pieteikumu iesniegšanas laiks reģistrācijā var būt spēles Programmas ierobežots. Dalības maksa reģistrējoties uz starta var atšķirties no dalības maksas, kas bija aktuāla iepriekšpieteikšanās laikā. Uz starta var pieteikties tikai brīvam starta numuram (starta laikam), kas nebija aizņemts iepriekšpieteikumu pieņemšanas laikā.

11. Iemaksāto dalības maksu saņemt atpakaļ nav iespējams.