Plašāku informāciju par dalībniekiem, organizatoriem, kā arī par maršrutiem un par sacensību rezultātiem apskatīt krievu versiju no vietnes.

Ar atbalstu:

Maskavas Valsts universitāte Ģeodēzijas un kartogrāfijas (MIIGAiK) Maskavas Valsts universitāte Ģeodēzijas un kartogrāfijas (MIIGAiK) GPS - navigācijas Sports GPS - navigācijas Sports