Plašāku informāciju par dalībniekiem, organizatoriem, kā arī par maršrutiem un par sacensību rezultātiem apskatīt krievu versiju no vietnes.

Ar atbalstu:

Iekārtas Travel Iekārtas Travel Žurnāls par tūristiem Žurnāls par tūristiem Fakultāte pārkvalifikācijas STU Fakultāte pārkvalifikācijas STU Montesori skola Mikhailova Montesori skola Mikhailova