Plašāku informāciju par dalībniekiem, organizatoriem, kā arī par maršrutiem un par sacensību rezultātiem apskatīt krievu versiju no vietnes.

Ar atbalstu:

Žurnāls par tūristiem Žurnāls par tūristiem Krievijas Valsts hidrometeoroloģijas universitāte Krievijas Valsts hidrometeoroloģijas universitāte Fakultāte pārkvalifikācijas STU Fakultāte pārkvalifikācijas STU Sanktpēterburgas pilsētas pils Jaunatnes Radošuma Sanktpēterburgas pilsētas pils Jaunatnes Radošuma Iekārtas Travel Iekārtas Travel Montesori skola Mikhailova Montesori skola Mikhailova