Plašāku informāciju par dalībniekiem, organizatoriem, kā arī par maršrutiem un par sacensību rezultātiem apskatīt krievu versiju no vietnes.

Ar atbalstu:

Ivanovas Valsts universitāte Ķīmijas Tehnoloģijas Ivanovas Valsts universitāte Ķīmijas Tehnoloģijas