Plašāku informāciju par dalībniekiem, organizatoriem, kā arī par maršrutiem un par sacensību rezultātiem apskatīt krievu versiju no vietnes.

Galvenais partneris:

Ar atbalstu:

Informācijas atbalsts:

Birojs neformatētu notikumu Birojs neformatētu notikumu