Plašāku informāciju par dalībniekiem, organizatoriem, kā arī par maršrutiem un par sacensību rezultātiem apskatīt krievu versiju no vietnes.

Ar atbalstu:

Administrēšana Jekaterinburgu Administrēšana Jekaterinburgu Ūdens 'Novokurinskaya' Ūdens 'Novokurinskaya' Vēstures muzejs skulptors un rotaslietas Vēstures muzejs skulptors un rotaslietas

Informācijas atbalsts: