Plašāku informāciju par dalībniekiem, organizatoriem, kā arī par maršrutiem un par sacensību rezultātiem apskatīt krievu versiju no vietnes.

Galvenais partneris:

Universālā pakalpojuma sniedzējs Universālā pakalpojuma sniedzējs

Ar atbalstu:

Ūdens 'Novokurinskaya' Ūdens 'Novokurinskaya'