Plašāku informāciju par dalībniekiem, organizatoriem, kā arī par maršrutiem un par sacensību rezultātiem apskatīt krievu versiju no vietnes.

Ar atbalstu:

Komiteja par jaunatnes politiku un mijiedarbība ar NVO Komiteja par jaunatnes politiku un mijiedarbība ar NVO