Plašāku informāciju par dalībniekiem, organizatoriem, kā arī par maršrutiem un par sacensību rezultātiem apskatīt krievu versiju no vietnes.

Ar atbalstu:

Komiteja Jaunatnes politikas un mijiedarbība ar NVO Komiteja Jaunatnes politikas un mijiedarbība ar NVO Administrēšana Kirova reģiona Administrēšana Kirova reģiona

Informācijas atbalsts:

ETU 'Lēti' - Saint-Petersburg Valsts Elektrotehniskā universitāte ETU 'Lēti' - Saint-Petersburg Valsts Elektrotehniskā universitāte Sabiedriskās vides kustība Sabiedriskās vides kustība