Plašāku informāciju par dalībniekiem, organizatoriem, kā arī par maršrutiem un par sacensību rezultātiem apskatīt krievu versiju no vietnes.

Ar atbalstu:

Sanktpēterburgas Valsts Elektrotehniskā universitāte Sanktpēterburgas Valsts Elektrotehniskā universitāte Iekārtas Travel Iekārtas Travel dabas dzeramā ūdens dabas dzeramā ūdens

Informācijas atbalsts:

Žurnāls Grāmatvedības, mūžīgā vērtības Žurnāls Grāmatvedības, mūžīgā vērtības Universitātes Avīze Universitātes Avīze Ideāls kauss Ideāls kauss